NewYorkPolonia >> Article
Send Fresh Flowers Worldwide
Czy osoby niepełnosprawne mogą pracować jako rzemieślnicy?

Posted on: August 5, 2015

Rzemiosło to drobna wytwórczość związana z przedmiotami codziennego użytku. Rzemieślnicy używają tradycyjnych narzędzi i materiałów, zamiast rozbudowanych parków maszynowych. Zwykle ich praca polega na produkcji pojedynczych elementów lub naprawie przedmiotów codziennego użytku. Szczególnym przypadkiem rzemiosła jest rzemiosło artystyczne. Rzemiosło to dziedzina działalności, która wymaga pewnych predyspozycji i wiedzy technicznej charakterystycznej dla danego zawodu. To jednak kwestia wyuczenia, a nie niepełnosprawności. Rzemieślnicy często współpracują z większymi firmami, wykonując pewne elementy składowe końcowego produktu, a często prowadzą działalność na mniejszą skalę, skupiając się na wyrobach niszowych lub specyficznych.
Jubiler (złotnik) – osoba zatrudniona na tym stanowisku zajmuje się produkcją biżuterii lub elementów funkcjonalnych z metali szlachetnych i drobnych elementów dekoracyjnych, np. kamieni. W zawodzie tym nie mogą pracować osoby mające uczulenie na platynę, ograniczeniem może być też uczulenie na nikiel, jeśli praca wymaga użycia stopów, które go zawierają.
Zegarmistrz – wykonuje i naprawia zegary i zegarki. W tym zawodzie może pracować
każda osoba, aczkolwiek w pewnych sytuacjach należy wziąć pod uwagę konieczność
wydłużenia przerw i specjalnego dostosowania stanowiska pracy.
Fotograf – wykonuje i wywołuje zdjęcia za pomocą aparatu cyfrowego lub analogowego.
W zależności od wykorzystywanego sprzętu może pojawić się konieczność dostosowania
miejsca pracy (praca przy komputerze: ergonomiczne krzesła, dostosowany monitor,
dostosowanie stanowiska do ograniczeń ruchowych, inna organizacja czasu pracy). Przy
wywoływaniu zdjęć analogowych nie może pracować osoba uczulona na płyny specjalistyczne, a przy niektórych pracach przy komputerze przeciwwskazaniem jest kod
niepełnosprawności 06.
Florysta – osoba pracująca na tym stanowisku odpowiedzialna jest za przygotowywanie
bukietów, wiązanek i wieńców okolicznościowych. Współpracuje z przedstawicielami
innych profesji przy opracowywaniu oprawy wizualnej uroczystości i niektórych imprez.
Wykorzystuje w swojej pracy wiedzę z zakresu aranżacji wnętrz, dekoracji, kompozycji
plastycznej. W tym zawodzie nie mogą pracować osoby uczulone na pyłki kwiatów.
Krawiec – rzemieślnik zajmujący się szyciem odzieży, dokonywaniem poprawek i napraw
krawieckich. Brak jest przeciwwskazań do wykonywania tego zawodu.
Kuśnierz – rzemieślnik zajmujący się obrabianiem skór futerkowych oraz wytwarzaniem z
nich gotowych produktów, np. odzieży wierzchniej, galanterii lub dodatków. W tym zawodzie mogą pracować wszystkie osoby, które nie są uczulone na substancje
wykorzystywane w czasie obróbki skór.
Szewc – rzemieślnik zajmujący się wyrobem obuwia, a dziś najczęściej jego naprawą.
Osoba pracująca na tym stanowisku zajmuje się również naprawą niektórych dodatków
skórzanych, np. toreb czy pasków. W zawodzie szewca może pracować osoba, u której nie
stwierdzono alergii na kleje wykorzystywane w zakładach szewskich ani astmy (07).
Kaletnik – rzemieślnik zajmujący się wyrobem, naprawą oraz renowacją i konserwacją
elementów skórzanych i tkaninowych, w tym pasków, torebek, portfeli i podobnych
dodatków. Jedynym przeciwwskazaniem do pracy w zawodzie kaletnika jest uczulenie na
wykorzystywane materiały.
Fryzjer (stylista fryzur) – osoba zatrudniona na stanowisku fryzjera odpowiedzialna jest za
strzyżenie, modelowanie i układanie fryzur zgodnie z zasadami sztuki i życzeniem klienta.
Zdecydowanym przeciwwskazaniem do pracy w zawodzie fryzjera jest astma (kod 07) lub
uczulenia na stosowane płyny (farby do włosów, utrwalacze, szampony itd.).
Kosmetyczka – zajmuje się pielęgnacją i zdobieniem (w tym makijażem) ciała, ze
szczególnym uwzględnieniem twarzy. W zawodzie tym nie mogą pracować osoby, u
których stwierdzono nadwrażliwość na składniki kosmetyków (kremów, toników,
kosmetyków barwnych itp.).
Manicurzystka, pedicurzystka – osoby zatrudnione na tych stanowiskach są odpowiedzialne za pielęgnację dłoni lub stóp. Do pracy na tych stanowiskach nie ma
żadnych przeciwwskazań dla osób niepełnosprawnych.
Masażysta – osoba zajmująca się wykonywaniem masaży leczniczych, sportowych lub
relaksacyjnych zgodnie z zasadami sztuki i życzeniem klienta. W zależności od stosowanego masażu używa się środków pomocniczych: olejków eterycznych, oliwek lub
talku, w związku z czym w tym zawodzie nie mogą pracować osoby, u których stwierdzono nadwrażliwość na tego rodzaju preparaty.
Kucharz – osoba zajmująca się projektowaniem i przygotowywaniem dań zgodnie z
przyjętymi przepisami i zasadami sztuki. Zadaniem kucharza jest również przygotowania
garniru. Nie ma przeciwwskazań do pracy w tym zawodzie.
Piekarz – zajmuje się wyrobem pieczywa różnego rodzaju z mąki, drożdży, zakwasu i tzw.
mikrododatków. Do zadań piekarza należy też całościowy nadzór nad funkcjonowaniem
stanowiska pracy, a więc kontrola urządzeń, obsługa i konserwacja pieca, obsługa aparatury kontrolno­pomiarowej. W tym zawodzie nie mogą pracować osoby ze stwierdzoną astmą (kod 07, ze względu na pył mąki).
Cukiernik – zajmuje się zawodowo przygotowywaniem ciast, lodów, deserów, pieczywa
cukierniczego i wyrobów gotowych na ich bazie. Do jego zadań należy również
przygotowanie elementów dekoracyjnych. Potencjalnymi przeciwwskazaniami do pracy w
zawodzie cukiernika są kody niepełnosprawności 05 i 07.
Stolarz – rzemieślnik zajmujący się wyrobem stolarki drewnianej, meblarstwem,
elementów stolarki budowlanej (szalunków itd.), a także elementów dekoracyjnych z
drewna. Potencjalne ograniczenia w pracy stolarza wynikają z kodów niepełnosprawności
Tapicer – osoba zatrudniona w zawodzie tapicera zajmuje się wyrobem, montażem,
konserwacją oraz naprawą tapicerek meblowych i samochodowych wykonanych z różnych
materiałów. Do pracy w zawodzie tapicera nie ma żadnych przeciwwskazań, aczkolwiek
zatrudnienie osoby niepełnosprawnej może wymagać przystosowania stanowiska pracy.
Szklarz – rzemieślnik zajmujący się produkcją szkła lub elementów szklanych, w tym
przedmiotów dekoracyjnych, naczyń, okien. Do obowiązków szklarza należy również
montaż i konserwacja elementów szklanych. Potencjalne ograniczenia, które mogą
uniemożliwić pracę w zawodzie szklarza, wynikają z kodów niepełnosprawności 03 (słuch)
i 07 (astma).
Malarz (artystyczny) – osoba ta zajmuje się tworzeniem rysunków, obrazów i grafik
zgodnie z wytycznymi wybranego przez siebie stylu. Jest to praca pozostawiająca dużą
dowolność, ale jednocześnie stawiająca określone wymagania. Ograniczenia w pracy
malarza mogą wynikać niemal z każdego kodu niepełnosprawności (z wyjątkiem 07 i 08),
przy czym należy uwzględnić specyfikę stanowiska oraz jego dostosowanie.
Hydraulik (monter instalacji sanitarnych) – osoba zatrudniona w tym zawodzie zajmuje się montażem, modernizacją i rozbiórka systemów hydraulicznych (instalacji wodociągowej, sanitarnej, CO, kanalizacyjnej). W zawodzie tym nie mogą pracować osoby z kodem niepełnosprawności 06, dodatkowe ograniczenia nakładają kody 03 i 04, niekiedy
wymagane są dodatkowe badania pod kątem prac na wysokości.
Ślusarz – rzemieślnik, który prowadzi ręczną lub maszynową obróbkę elementów
metalowych. Do pracy w tym zawodzie nie ma zdefiniowanych wprost przeciwwskazań.
Kowal – rzemieślnik zajmujący się wyrobem elementów metalowych. Może stosować
różne techniki obróbki metali, najczęściej jednak jest to kucie na gorąco. Potencjalne
ograniczenia stawiają kody niepełnosprawności 03 i 07.
Rzeźbiarz – rzemieślnik zajmujący się tworzeniem przestrzennych elementów funkcjonalnych i dekoracyjnych w różnych materiałach rzeźbiarskich: kamieniu, metalu,
drewnie itp. Zdecydowanym przeciwwskazaniem jest kod niepełnosprawności 01, potencjalnymi 03, 04, 06, 10. Konieczne jest uwzględnienie specyfiki narzędzi w celu
dostosowania ich do ograniczeń ruchowych.
Podsumowanie
W zawodach rzemieślniczych najczęstszymi przeciwwskazaniami są specyficzne alergie,
poza tym jest tych ograniczeń raczej niezbyt wiele. Warto więc również w rzemiośle
postawić na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych, tym bardziej że często
potrzeba specyficznych kwalifikacji posiadanych właśnie przez niepełnosprawnych. Jeśli
jesteście Państwo zainteresowani zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej, zapraszamy
do kontaktu – pomożemy Państwu znaleźć odpowiedniego pracownika i uzyskać dofinansowanie.

Po więcej informacji związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych możecie Państwo sięgnąć na stronę www.PartnerFirm.pl oraz skontaktować się z nami telefonicznie pod nr tel. 537 990 017. Zapraszamy!


Source: Aniela Linkowska
Martin Transports International
CalPolonia
AzPolonia