NewYorkPolonia >> Article
Send Fresh Flowers Worldwide
W Kongresie znów perspektywa zniesienia wiz dla Polaków

Wiza
Posted on: May 25, 2012

W amerykańskim Kongresie znów pojawiła się perspektywa zniesienia wiz dla Polaków. Projekt zmian w programie ruchu bezwizowego włączono do ustawy o budżecie Ministerstwa Bezpieczeństwa Kraju, rozpatrywanej przez Komisję Przydziału Środków Budżetowych Senatu - pisze korespondent PAP z Waszyngtonu.

Jak zawiadomiło we wtorek PAP biuro senator Barbary Mikulski, chodzi tu o projekt ustawy zgłoszonej do Kongresu w styczniu, modyfikującej kryteria wejścia do programu VWP (Visa Waiver Program), który może ułatwić zniesienie obowiązku wizowego dla Polaków udających się do USA. Nie wiadomo jednak, kiedy miałoby to nastąpić.

Projekt przewiduje rozluźnienie kryterium odsetka odmów, według którego bez wiz mogą podróżować do USA jedynie obywatele krajów, z których tylko 3 procent starających się o nie dostaje odmowę. Wprowadzono by także nowe kryterium - odsetka nielegalnych przedłużeń pobytu w Stanach Zjednoczonych, zgodnie z którym do programu VWP mogliby wejść jedynie obywatele krajów, z których nie więcej niż 3 procent pozostaje w USA po wygaśnięciu wizy.

Według wstępnych na razie szacunków, Polska spełnia to drugie kryterium, a po liberalizacji kryterium pierwszego mogłaby spełniać także i jego wymogi.

Wspomniany projekt ustawy, wniesiony w styczniu w obu izbach Kongresu jako osobna legislacja i sponsorowany głównie przez senatorów i kongresmanów posiadających polsko-amerykański elektorat, utknął w Kongresie. Obecnie, dołączony do ustawy budżetowej, ma dużo większe szanse na uchwalenie.

Jego kluczowe zapisy dołączono także wcześniej do innej ustawy - o promowaniu ruchu turystycznego do USA, znanej pod skrótem JOLT.

Ma ona także szanse na uchwalenie, gdyż kładzie nacisk na zwiększenie liczby miejsc pracy dzięki rozwojowi turystyki i jest sponsorowana przez tak wpływowych senatorów jak Demokrata Charles Schumer i Republikanin Marco Rubio.

Sponsorzy ustawy o zmianach kryteriów programu VWP także argumentują, że pomoże to w zwiększeniu ruchu turystycznego. Przypominają też, że Polska jest jednym z najbardziej lojalnych sojuszników USA, a mimo to pozostaje jedynym krajem strefy Schengen, którego obywatele muszą starać się o wizy udając się do USA.

"Zmodernizowanie programu o ruchu bezwizowym przyniesie fundusze z turystyki naszym miastom w całym kraju, umocni bezpieczeństwo narodowe i wzmocni więzi z ważnymi sojusznikami, takimi jak Polska" - oświadczył kongresman z Chicago Mike Quigley w komunikacie przysłanym PAP.

Tomasz Zalewski (PAP), Waszyngton, 23 maja 2012 r.

Na zdjęciu: o zniesieniu tego dla Polaków toczy się gra.


Source: PAP
Martin Transports International
CalPolonia
AzPolonia