NewYorkPolonia >> Artykuł
Send Fresh Flowers Worldwide
Czy niepełnosprawny może pracować tylko w biurze?

Data wstawienia: 3 sierpnia, 2015

Dość powszechne jest wśród polskich pracodawców przekonanie, że osoby niepełnosprawne mogą pracować wyłącznie w biurze. Takie widzenie świata wynika przede wszystkim z utożsamianiem niepełnosprawności z niepełnosprawnością ruchową – w jej przypadku faktycznie najczęściej praca biurowa jest optymalnym rozwiązaniem, ale przecież to tylko jeden z wielu powodów, dla których orzeka się o niepełnosprawności, niekoniecznie zresztą wcale najczęstszy. Żaden akt prawny nie zawiera sformułowania, które wprost wyklucza udziału w życiu zawodowym osób niepełnosprawnych, są jednak ustawy, które regulują wykonywanie tak zwanych zawodów specjalnych. Te odrębne przepisy praktycznie zamykają drogę do pracy w danym zawodzie, ale nie ma ich znowu wiele:
• Ustawa o żegludze śródlądowej
• Ustawa o transporcie kolejowym
• Ustawa o kierujących pojazdami
• Ustawa prawo o ruchu drogowym
• Ustawa o służbie celnej
• Ustawa o pracy na statkach
• ustawa o wykonywaniu prac podwodnych
• Ustawa o wykonywaniu zawodu lekarza i dentysty
• przepisy o mianowaniach MSW i Ministra Sprawiedliwości
W żadnym z tych aktów nie ma jednak zapisu, który wprost mówi, że osoba niepełnosprawna nie może pracować w zawodzie regulowanym. Zazwyczaj określone są tylko przesłanki wykluczające zatrudnienie, a poważniejsza przeszkodą jest nastawienie pracodawcy, który od zatrudniania niepełnosprawnych ucieka ze względu na niezrozumiałe i nieprecyzyjne przepisy. W tych przypadkach jednak tak naprawdę wystarczy zweryfikować, co szczególny akt prawny mówi na temat zatrudniania osoby z konkretnym kodem niepełnosprawności.
Weryfikacja dokumentów
W większości przypadków o zgodzie na pracę na danym stanowisku decyduje lekarz medycyny pracy. Jeśli przepisy nie wykluczają wprost pracy w danym zawodzie z określonym kodem niepełnosprawności, to oceny zdolności do pracy dokonuje lekarz w czasie badań wstępnych. To on na podstawie zaprezentowanej dokumentacji i wywiadu udziela zgodę lub nie. Kod niepełnosprawności i rodzaj schorzenia wpisany przez lekarza orzecznika są tylko częścią całego postępowania, ponieważ każde stanowisko jest nieco inne i każdy przypadek niepełnosprawności należy ocenić w kontekście warunków zaproponowanych przez pracodawcę, wymogów stanowiska i indywidualnych możliwości pracownika.
Podsumowanie
Niepełnosprawni mogą pracować w zdecydowanej większości zawodów, aczkolwiek oczywiście nie w każdym. Wiele zależy od rodzaju niepełnosprawności, charakterystyki schorzenia i warunków na stanowisku pracy. Jedynie znaczny stopień niepełnosprawności ruchowej jest bardzo silnym wskazaniem do pracy biurowej lub telepracy, ale w pozostałych przypadkach najczęściej wystarczy tylko zmienić czas pracy, dostosować
stanowisko i zastosować kilka dodatkowych i prostych sposobów, które pozwolą zatrudnić
osobę niepełnosprawną niemal na każdym stanowisku.

Więcej informacji odnośnie zatrudniania osób niepełnosprawnych na różnych stanowiskach pracy, uzyskają Państwo na stronie www.PartnerFirm.pl Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego 537 990 017


Źródło: Aniela Linkowska
Martin Transports International
CalPolonia
AzPolonia