NewYorkPolonia >> Artykuł
Send Fresh Flowers Worldwide
Dlo Andrzeja Sochackiego

Data wstawienia: 31 grudnia, 2013

Dlo Andrzeja Sochackiego
- Podróżnika Wielkiego

Ej, momy w Arizonie Jędrka Sochackiego
„Wagabunda” Podróżnika wielkiego,
7 to jus razy świat objechać zdołoł
Zawse to som jezdziył, nikogo nie wołoł.
Nie łatwe te Jego, podróże bywały
Bo nie roz na drodze, przeszkody stawały.
Casym było zimno i głodno, choć jako bywało
Nie zawse sie to wszystko, piyknie układało.
Ale Jędrek uparty i twardy, z ciepłyj Arizony
Fcioł odwiedzić wszystkie, tego świata strony.
Teros w Swoim Centrum, podróżnych przyjmuje
Wyzywienie i spanie, fszystkim oferuje.
Swoim doświadcyniym, dorodzo kozdemu
Fto ino zawito, do Jego to domu.
Nase Arizońskie Organizacje tys Go popiyromy
Jak ino zaprosi, to Go odwiedzomy.
Rozne to przygody, nie roz spotykajom
Ale w samotnyj podróży, takie to bywajom.
My Jędrkowi fcymy zycyć, fszystkiego dobrego
W całym Jego zyciu, słonecka jasnego.
Niek Mu świyci jaśniyj, kielo ino moze
Do 100 rockow dozyć, dej Mu Panie Boze,
Matka Bosko Polsko Cynstochowsko Pani
Niek Go zawse spiyro, Swojemi łaskami
A Pani Ludzmiyrsko Podhola Gazdzino
Niek Go w Swyj opiece, zawse mocno trzymo.
Jesce roz, scyńścio, zdrowio i słodycy
Tego Ci dziś całe grono Gości zycy i jo tys.
- Jan Gacek
Phoenix, 27.XII. 2013


Źródło: Cezar Razec
Martin Transports International
CalPolonia
AzPolonia